START
PROFIL
STAWKI
KONTAKT
 
 
 


Świadczę usługi w zakresie profesjonalnych tłumaczeń oraz inne usługi lingwistyczne (korektę, edycję i konsulting) z/na język polski i angielski do celów imigracyjnych, edukacyjnych, biznesowych, sądowych i medycznych.

Oferuję tłumaczenia poświadczone dokumentów, takich jak:
  - akty urodzenia, ślubu/zgonu
  - świadectwa chrztu
  - świadectwa/dyplomy/suplementy do dyplomów
  - prawa jazdy/listy z wydziału transportu
  - zaświadczenia o niekaralności/dokumenty policyjne
  - świadectwa pracy
  - umowy
  - dokumenty emerytalno-rentowe
  - dokumenty medyczne

Klienci mogą przesłać pliki do tłumaczenia pocztą elektroniczną. Wszystkie wnioski tłumaczeń są objęte ścisłą tajemnicą.

Obecnie nie zajmuję się tłumaczeniami ustnymi.